เจตนารมณ์/เรื่องราวบ้าน/เจ้าของบ้าน

                   บ้านสวนสมุทรสงคราม  เป็นความตั้งใจของการนำเสนอคุณค่าแห่งความเป็นไทยบ้านสวนให้คงสภาพแบบดั้งเดิม ย้อนไปเมื่อ ด้วยการนำเรือนไทยเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีของเมืองสมุทรสงครามและใกล้เคียง ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน อันเป็นมรดกและของสะสมของเจ้าของเรือน ที่นำมาซ่อมแซมบำรุงปรุงขึ้นเป็นหมู่เรือนไทยคหบดี ๕ หลัง (รวมศาลาไทย) ที่เชื่อมโยงด้วยลานไม้เข้าหากัน แบ่งเป็นหอพระ  เรือนพักอาศัย เรือนจัดแสดงผลงาน ศาลาไทยสำหรับพักผ่อน หอนิทรรศการ และลานอเนกประสงค์ นอกจากนี้ ยังมีเรือนวิถีไทย เป็นเรือนประกอบโดยรอบอีกหลายหลัง ล้วนเป็นเรือนเก่าแก่ที่เป็นฝีมือช่างไทยแต่โบราณผ่านการบูรณะอย่างประณีต รายรอบ ดั่งหมู่บ้านเรือนครั้งสยาม  ท่ามกลางสวนมะพร้าว พืชผลและไม้ดอกนานาชนิด ตั้งอยู่บนเนื้อที่ กว่า ๗ ไร่   ภายใต้การออกแบบของ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนต้นหลังเดิมในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งใช้เวลาในการศึกษา สะสม  รวบรวมสิ่งของมานับสิบปี  ในส่วนของการพัฒนาที่ดินการปรับปรุงและปลูกสร้างใช้เวลาถึง ๓ ปี เพื่อให้เป็นทั้งหมู่เรือนไทย และ  Life Museum  ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ความเห็นล่าสุด

  Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

  ติดต่อ บ้านสวนสมุทรสงคราม

  • ๐๘๑ ๘๔๐ ๕๘๓๒
  • ที่ตั้ง (เรือนหมู่ทรงไทยริมคลองท่าคา ริมคลองเลียบทางเดินไม้ไปตลาดน้ำท่าคา) เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ปฏิคมคุณวัต ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

  ติดต่อสอบถาม

  Nameerror error