การเยี่ยมชม

baansuansamutsongkhram_p10_04

baansuansamutsongkhram_p7_01

การเยี่ยมชม / การเข้าเป็นหมู่คณะ(มีวิทยากร) / เข้าพักเพื่อเรียนรู้ วิถีชีวิตไทยชาวสวน / ประชุม / กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม / งานเลี้ยงรับรองเช้า สาย เที่ยง บ่าย ค่ำ / อาหารเช้า กลางวัน เย็น / ของว่าง

(ขณะนี้เปิดให้เข้าชมและเลี้ยงรับรองเฉพาะการนัดหมายเป็นหมู่คณะและสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น)

baansuansamutsongkhram_p10_03

baansuansamutsongkhram_p7_02

ความเห็นล่าสุด

    ติดต่อ บ้านสวนสมุทรสงคราม

    • ๐๘๑ ๘๔๐ ๕๘๓๒
    • ที่ตั้ง (เรือนหมู่ทรงไทยริมคลองท่าคา ริมคลองเลียบทางเดินไม้ไปตลาดน้ำท่าคา) เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ปฏิคมคุณวัต ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

    ติดต่อสอบถาม

    Nameerror error