ข่าวสาร / บันทึกการเยี่ยมชม

บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมชวนนักศึกษานานาชาติลงคลองล่องเรือพาย ชมวิถีชาวสวน

บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบสานความเป็นไทย และมอบประสบการณ์ใหม่ให้เยาวชน รับเทศกาลวันเด็ก

บ้านสวนสมุทรสงคราม The Old Siam Life Museum แหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต เรือนไทย ๑๐ แผ่นดิน

บ้านสวนสมุทรสงคราม ได้รับการคัดเลือกจาก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็น ๑ ใน ๑๓ แหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจของไทยและญี่ปุ่น

“มาเล่นกันเถอะ” ทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติในสวน ที่ บ้านสวนสมุทรสงคราม : Baan Suan Samut Songkhram The Old Siam Life Museum

สนุกกับ “ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ : Woodcut” ที่ บ้านสวนสมุทรสงคราม : Baan Suan Samut Songkhram The Old Siam Life Museum

เหตุการณ์สำคัญ เมืองสมุทรสงคราม

หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ มหาบัณฑิต ดูงานบ้านสวนสมุทรสงคราม

เปิดบ้านสวนสมุทรสงคราม แหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัย “แบรนด์ไทย ภายใต้ความพอเพียง”

บ้านสวนสมุทรสงคราม ต้อนรับ คณะนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเกริก สัมผัสบรรยากาศไทย และน้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาล ที่ ๙

สวัสดี ปีระกา ๒๕๖๐

ความเห็นล่าสุด

  Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

  ติดต่อ บ้านสวนสมุทรสงคราม

  • ๐๘๑ ๘๔๐ ๕๘๓๒
  • ที่ตั้ง (เรือนหมู่ทรงไทยริมคลองท่าคา ริมคลองเลียบทางเดินไม้ไปตลาดน้ำท่าคา) เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ปฏิคมคุณวัต ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

  ติดต่อสอบถาม

  Nameerror error