บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบสานความเป็นไทย และมอบประสบการณ์ใหม่ให้เยาวชน รับเทศกาลวันเด็ก

ต้อนรับวันเด็ก กับกิจกรรมดีๆ บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ ๑๕๐ คน จัดกิจกรรม “นานาชาติร่วมใจปลูกประสบการณ์ ให้เยาวชนไทย” จัดกิจกรรม สอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการใช้งานในชีวิตประจำวัน ให้กับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ – ๖ ณ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ท่าคา สมุทรสงคราม รับประทานอาหารกลางวัน และเล่นกีฬาร่วมกัน เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนไทย กับนักศึกษาจากนานาชาติ กว่า ๓๐ ประเทศ ทั่วโลก

บ้านสวนสมุทรสงคราม พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต เรือนไทยโบราณดั้งเดิมอายุกว่า ๒๐๐ ปีของเมืองสมุทรสงคราม แหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์ความเป็นไทย Tel . ๐๘๑-๘๔๐-๕๘๓๒  www.siamlifemuseum.com , e-mail : bsamutsongkhram@gmail.com