บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบสานความเป็นไทย และมอบประสบการณ์ใหม่ให้เยาวชน รับเทศกาลวันเด็ก

ต้อนรับวันเด็ก กับกิจกรรมดีๆ บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ ๑๕๐ คน จัดกิจกรรม “นานาชาติร่วมใจปลูกประสบการณ์ ให้เยาวชนไทย” จัดกิจกรรม สอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการใช้งานในชีวิตประจำวัน ให้กับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ – ๖ ณ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ท่าคา สมุทรสงคราม รับประทานอาหารกลางวัน และเล่นกีฬาร่วมกัน เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนไทย กับนักศึกษาจากนานาชาติ กว่า ๓๐ ประเทศ ทั่วโลก

บ้านสวนสมุทรสงคราม พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต เรือนไทยโบราณดั้งเดิมอายุกว่า ๒๐๐ ปีของเมืองสมุทรสงคราม แหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์ความเป็นไทย Tel . ๐๘๑-๘๔๐-๕๘๓๒  www.siamlifemuseum.com , e-mail : bsamutsongkhram@gmail.com 

 

[foogallery id=”1851″]

ความเห็นล่าสุด

  Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

  ติดต่อ บ้านสวนสมุทรสงคราม

  • ๐๘๑ ๘๔๐ ๕๘๓๒
  • ที่ตั้ง (เรือนหมู่ทรงไทยริมคลองท่าคา ริมคลองเลียบทางเดินไม้ไปตลาดน้ำท่าคา) เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ปฏิคมคุณวัต ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

  ติดต่อสอบถาม

  Nameerror error