เปิดบ้านสวนสมุทรสงคราม แหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัย “แบรนด์ไทย ภายใต้ความพอเพียง”

 

บ้านสวนสมุทรสงคราม  The Old Siam Life Museum  พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตบ้านสวน และแหล่งเรียนรู้  ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยา รินรัตนากร และคณะผู้จัดทำโครงการวิจัย  “แบรนด์ไทย ภายใต้ความพอเพียง”  เข้าเยี่ยมชม   ศึกษา ดูงาน และ workshop การสร้างแบรนด์ไทย ภายใต้ต้นทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน และการความเป็นอยู่ของไทยในแบบพอเพียง เพื่อจัดทำกลยุทธ์สื่อสารการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

 

[FinalTilesGallery id=’7′]

ความเห็นล่าสุด

  Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

  ติดต่อ บ้านสวนสมุทรสงคราม

  • ๐๘๑ ๘๔๐ ๕๘๓๒
  • ที่ตั้ง (เรือนหมู่ทรงไทยริมคลองท่าคา ริมคลองเลียบทางเดินไม้ไปตลาดน้ำท่าคา) เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถ.ปฏิคมคุณวัต ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

  ติดต่อสอบถาม

  Nameerror error